Home
Visie
Expertise
Adviseur
Contact

Adviseur Ed de Heer

Na ruim zes jaar als dierenarts te hebben gewerkt begon ik in 2001 aan een carrière als communicatieadviseur bij Schuttelaar & Partners.

In 2006 ben ik gestart met Bureau De Heer. Door de jaren heen heb ik gewerkt voor o.a. de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), CRV Holding BV, Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE), Agrofair, West 6, Heinz, DSM, Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000, Gegevensautoriteit Natuur, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Faunafonds, Wageningen UR, Wageningen IMARES, DG for Fisheries and Maritime Affairs (EU), Consensus, Visserij Innovatieplatform (VIP) en de Waddenvereniging.

Ik heb dossierkennis, visie en heb in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd. Deze mix blijkt een basis voor succesvolle advisering. Door mijn energie en discipline ben ik in staat om bijna iedere uitdaging of probleem volledig te doordenken en terug te brengen tot de essentie. Op deze manier werk ik samen opdrachtgevers aan strategieontwikkeling en communicatie.

  Algemene Leveringsvoorwaarden